Categories
Main

อวนสามชั้นกับงานวิจัย

อวนสามชั้นในประเทศไทย มีการใช้งานมานานมากกว่า 50 ปีแล้ว ทั้งยังกระจายการใช้งานไปในหลายพื้นที่ แทบทุกจังหวัดที่ติดทะเล และจากอวนประมงที่มีประสิทธิภาพสูง ราคาแพง มีการใช้งานต่อเนื่อง

การอ้างอิงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ผลิดอวนสามชั้น ทั้งนี้เราได้นำงานวิจัยบางงานมาเขียนเป็นบทความ สรุปให้อ่านงาน เพื่อประโยชน์ของผู้สนใจ โดยงานวิจัยนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความลึกของอวนสามชั้น

จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทดลองลดระดับความสูงของอวนสามชั้น เนื่องจากพบว่าส่วนด้านบนของอวนจะติดสัตว์น้ำอื่น ซึ่งไม่ใช่กุ้ง สัตว์น้ำเป้าหมาย
แต่ผลการวิจัยพบว่าการลดระดับสูงลง1ใน3 พบว่า การติดกุ้งและสัตว์น้ำลดลงไปด้วย ดังรูป
ดังนั้นระดับความสูง(ความลึก)ของอวนสามชั้นที่ใช้อยู่ในประเทศไทยถือว่าเหมาะสมดีอยู่แล้วครับ


Notice: Undefined index: pages in /var/www/vhosts/trammelnet.com/httpdocs/wp-content/plugins/facebook-messenger-customer-chat/facebook-messenger-customer-chat.php on line 181