Categories
Main

Selvage

ตาปะทังอวนกุ้ง

ตาปะทังเป็นตาอวนที่อยู่บริเวณขอบของเนื้ออวน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้แก่อวน เนื่องจากบริเวณขอบของเนื้ออวนเป็นบริเวณที่ได้รับแรงดึงจากสายคร่าวอวนโดยตรง จึงต้องรับแรงมากกว่าเนื้ออวน ดังนั้นขนาดของเส้นด้ายที่ใช้ทำตาปะทังจะมีขนาดใหญ่กว่าเส้นด้ายที่ใช้ทำเนื้ออวน หรืออาจทำโดยใช้จำนวนเส้นด้ายเพิ่มขึ้น โดยทั่วๆไปแล้วตาปะทังที่พบจะมี 3แบบ คือตาปะทังเดี่ยว ตาปะทังคู่ และตาปะทังตาคู่ ดังรูป

ที่มา Nomura,1977

ส่วนอวนกุ้งก็มีการทำตาปะทังเช่นกัน โดยใช้เส้นด้ายที่ใหญ่ขึ้นมาทำตาปะทัง ปัจจุบันนิยมใช้ด้ายโปลี ขนาด 200/6 ทำตาปะทังจำนวน 2ตา ตามแนวความลึก ประโยชน์นอกจากรับแรงดึงแล้ว ยังเป็นจุดทั้งเศษกรวดจะมากระทบ ทำให้ยืดอายุการใช้งานของอวนกุ้งได้ดี


Notice: Undefined index: pages in /var/www/vhosts/trammelnet.com/httpdocs/wp-content/plugins/facebook-messenger-customer-chat/facebook-messenger-customer-chat.php on line 181