Categories

Products

  • อวนสามชั้น เราผลิตแบบมาตรฐานเท่านั้น ไม่รับสั่งทำ สินค้ามีเฉพาะตามรายการด้านล่างนี้
  • อวนปลา อวนปู หรืออวนชนิดอื่นๆ เราไม่ได้ขายครับ
  • สามารถสอบถามได้ ทาง Facebook page
  • สามารถกดเข้าไปดูราคาได้จากภาพสินค้าได้เลยครับ

อวนกุ้ง เนื้อ ด้าย ขนาด 3.8 ซม. – 4.5ซม.


อวนกุ้ง เนื้อ เอ็น ขนาด 3.8 ซม. – 4.2ซม.