Categories
Sale

โปรโมชั่น อวนกุ้งเอ็น 4.2ซม – บาท/ผืน จำนวนจำกัด

อวนกุ้งเอ็น ขนาด 0.15 ตา 4.2ซม ยาว63 เมตร
ตานอก ขนาด 14ซม ลึก11.5ตา(ลึก1.9เมตร) ยาว 42เมตร
1ถุง บรรจุ 5ผืน

0.15 4.2 ซม*11.5ตา

สามารถติดตามหรือสอบถามได้ที่ เพจเฟสบุ๊ค

Categories
Uncategorized

Trammel Net

A trammel net consists of two/three layers of netting with a slack small mesh inner netting between two layers of large mesh netting within which fish will entangle. These nets are strings of single, double or triple netting walls kept more or less vertical by floats on the head rope and mostly by weights on the ground rope. These are occasionally set in strings.

Trammel nets are similar to a gill net but are made up of three layers of netting. In UK waters they are generally set on or close to the seabed to target demersal fish. In some overseas fisheries they may be set in mid water or just below the surface to target pelagic fish.

Trammel nets are most common as stationary gear, but they can also be used drifting. The fish entangle themselves in a pocket of small mesh webbing between the two layers and large meshed walls. Afterwards, the trammel nets are hauled back to the surface for extracting the entangling fish from the netting.

Accessory Equipment Small solid floats, usually made of plastic and either cylindrical or egg-shaped, are attached to the head rope and lead weights are evenly distributed along the ground rope

Environmental Impact
Compared to gill nets, trammel nets sometimes show poorer selectivity because of the tangling characteristics of the three layers of netting compared to the single layer of a gill net. By catch is usually minimised by the skippers knowledge of the grounds and by him shooting his gear where he expects there to be an abundance of the target species with minimum by-catch.

In some areas there can be problems with cetacean by-catch, but in most fisheries the skippers are already aware of this and have adopted the use of acoustic pingers to keep the cetaceans away from the gear.
Seabed contact with trammel nets is limited to very light contact from the footrope and minimal contact from the small anchors at each end. These will penetrate the seabed but will have minimum, if any ploughing effect on the seabed, only moving when the gear is hauled. As the gear is not towed over the seabed there should be very little abrasion.

Occasionally there may be problems with ‘ghost fishing’. This is where the nets are lost and continue fishing for some time after they are lost. There have been attempts to mitigate this by encouraging fishermen to report lost gear so that it can be retrieved at a later date. It has also been found that lost nets will very quickly get entangled with weed and become visible to the fish and eventually sink to the seabed.

Further Information
Trammel nets are similar to a gill net but are made up of three layers of netting. Two outer layers of large mesh with a sheet of fine small mesh sandwiched between them. The inner layer of small mesh netting is hung onto the headline and foot rope much slacker that the outer two layers, it is also made much deeper than the two outside layers. This creates plenty of slack netting that the fish swim into and get tangled in pockets of netting between the two outer layers. Trammel nets are found to be more efficient at catching broad selection of species and size of fish than a gill net.

Categories
Uncategorized

Twine and Rope fishing net

ด้ายและเชือก ในการออกแบบอวน จำเป็นต้องทราบน้ำหนักของอวนและเชือกที่ใช้ เนื่องจากอวนและเชือก เป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของเครื่องมือ ถ้าอวนและเชือกที่ใช้ทำจากวัสดุที่มีค่าของความถ่วงจำเพาะมากกว่า1 ซึ่งจะเป็นส่วนใหญ่ของเครื่องมือ ในการกลับกันถ้ามีค่าความถ่วงจำเพาะต่ำกว่า1 ก็จะเพิ่มแรงลอยตัวให้แก่เครื่องมือ

ส่วนขนาดเส้นด้ายที่ใช้ในอวนกุ้ง จะนิยมใช้ อวนตาใน 110D/2 และ อวนตานอกเป็น 210D/4 เพื่อประโยชน์ในการจับกุ้ง และความทนทานตามลำดับ

ฝากกดไลค์เพจเฟสด้วยนะครับ

Categories
Main

Sinker ลูกถ่วง

ลูกถ่วงเป็นส่วนประกอบของอวน ทำหน้าที่เพิ่งแรงจมตัว ซึ่งจะตรงข้ามกับลูกกระสง ดังนั้นวัสดุที่นำมาทำลูกถ่วงจึงต้องเป็นวัสดุที่มีค่าความถ่วงจำเพาะสูง วัสดุที่นิยมทำมาทำลูกถ่วง ได้แก่ ตะกั่ว เหล็ก ก้อนหิน แท่งปูนเป็นต้น แต่ที่นิยมมากที่สุดคือ ตะกั่ว โดยปกติการเลือกลูกถ่วงในการประมง พิจารณาดังนี้

1.มีแรงจมตัวมาก
2.แข็งแรงทนทาน
3.รูปร่างเหมาะสมผูกกับอวนได้ง่าย
4.ราคาถูก

ตะกั่วกาน่า 100ลูก/กก

สำหรับลูกถ่วงอวนกุ้ง จะใช้ตะกั่ว รูปทรงกาน่า ขนาดที่ใช้จะเป็นขนาด ลูกละ 10กรัม โดยอวนกุ้งของ ปิยะวัฒน์จะมาดตะกั่ว4ลูก แล้วเว้น1ลูก ซึ่งเป็นขนาดที่นิยมใช้ในประเทศไทย

ฝากกดไลค์เพจเฟสด้วยนะครับ

Categories
Main

Buoy and Float ทุ่นและลูกกระสง อวนกุ้ง

ลูกกระสงอวนกุ้ง จะทำจากพลาสติก โดยทำเป็นทรงตลับกลม เว้นรูตรงกลางสำหรับร้อยเชือกได้ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 38มม ดังภาพ

ลูกกระสงอวนกุ้งปืยะวัฒน์

ทุ่นและลูกกระสงทำหน้าที่ในการพยุงตัว เครื่องมือในการทำประมง คงอยู่ได้หรือพยุงให้อยู่ในระดับความลึกที่ต้องการ ในการจับสัตว์น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วัสดุที่นำมาทำทุ่นหรือลูกกระสงนั้นมีมากมายหลายชนิด แต่เดิมนิยมทำจากธรรมชาติ เช่นไม้ไผ่ ใม้นุ่น เป็นต้นต่อมามีการประดิษฐ์ลูกกระสงจากวัสดุอื่น เช่นเหล็ก อลูมิเนียม แก้ว แต่ปัจุบัน นิยมใช้วัสดุที่ประดิษฐ์จากวัสดุสังเคราะห์ เช่นพลาสติก โฟมยางเป็นต้น 

การเลือกลูกกระสงมาใช้ในการประมงควรพิจารณา ดังนี้
1 ต้องมีแรงลอยตัวมาก
2 เมื่อได้รับแรงกดจากน้ำ แรงลอยตัวต้องไม่เปลี่ยนไปมาก
3 มีความคงทน ไม่แตกชำรุดง่าย ๆ
4 รูปร่างเหมาะสมกับเครื่องมือประมง ให้ยึดติดกับเครื่องมือได้ง่าย
5 หาได้ง่ายและราคาถูก

Categories
Main

Selvage

ตาปะทังอวนกุ้ง

ตาปะทังเป็นตาอวนที่อยู่บริเวณขอบของเนื้ออวน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้แก่อวน เนื่องจากบริเวณขอบของเนื้ออวนเป็นบริเวณที่ได้รับแรงดึงจากสายคร่าวอวนโดยตรง จึงต้องรับแรงมากกว่าเนื้ออวน ดังนั้นขนาดของเส้นด้ายที่ใช้ทำตาปะทังจะมีขนาดใหญ่กว่าเส้นด้ายที่ใช้ทำเนื้ออวน หรืออาจทำโดยใช้จำนวนเส้นด้ายเพิ่มขึ้น โดยทั่วๆไปแล้วตาปะทังที่พบจะมี 3แบบ คือตาปะทังเดี่ยว ตาปะทังคู่ และตาปะทังตาคู่ ดังรูป

ที่มา Nomura,1977

ส่วนอวนกุ้งก็มีการทำตาปะทังเช่นกัน โดยใช้เส้นด้ายที่ใหญ่ขึ้นมาทำตาปะทัง ปัจจุบันนิยมใช้ด้ายโปลี ขนาด 200/6 ทำตาปะทังจำนวน 2ตา ตามแนวความลึก ประโยชน์นอกจากรับแรงดึงแล้ว ยังเป็นจุดทั้งเศษกรวดจะมากระทบ ทำให้ยืดอายุการใช้งานของอวนกุ้งได้ดี

Categories
Main

QC Trammelnet2

อวนกุ้ง หรืออวนสามชั้น ก่อนที่จะจำหน่ายทางบริษัท จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพก่อน เพื่อให้ได้อวนกุ้งคุณภาพดีไปถึงมือลูกค้าทุกท่าน และอวนเสียประเภทหนึ่ง ที่พบได้บ่อย คืออวนตาตก ดังภาพตัวอย่าง ซึ่งหมายถึงการทำอวนข้ามตาห่าง หรือหนีบตาห่างเกิน การทำอวนสามชั้นที่ถูกต้องจะต้องเย็บไปพร้อมๆกันเป็นคู่ๆ ถ้าช่วงใด เย็บไม่พร้อมกันก็จะทำให้อวนตานอกที่ประกบ อวนตาใน เอียง เป็นผลให้ประสิทธิภาพอวนลดลง

ตัวอย่างอวนเย็บข้ามตา
ตัวอย่างอวนเย็บหนีบตาเกิน

ถ้าลูกค้าท่านใดเชื่อมั่น ไว้วางใจในคุณภาพ กรุณาช่วยนึกถึงอวนกุ้ง อวนสามชั้น ปิยะวัฒน์ ตราม้า ด้วยครับ และฝากติดตามในเพจเฟสฯด้วยครับ

Categories
Main

Fishing Net, Trammel Net

เนื้ออวน คือ ตาอวน (Mesh) จำนวนมากมาถักรวมต่อเนื่องกันเป็นเนื้ออวน หรือผืนอวน (Net) โดยปกติใน 1 ตาอวนจะประกอบด้วยเงื่อน หรือปม (knot) จ านวน 4 ปม และเส้นด้ายหรือขา (leg or bar) 4 ขา

  • ในการอธิบายถึงเนื้ออวนนั้นโดยปรกติ ต้องบอกส่วนประกอบต่างๆดังต่อไปนี้
  • วัสดุที่ใช้ประกอบเส้นด้ายอวน
  • ขนาดของเส้นด้าย
  • เงื่อนหรือปม (knot) เงื่อนที่ใช้ในการผูกอวนสำหรับการประมงนั้น มีอยู่หลายชนิด ในอดีตนิยมใช้เงื่อนแน่น (Flat knot) เนื่องจากวัสดุเป็นพวกเส้นใยจากธรรมชาติมีความลื่นน้อย ข้อดีของ เงื่อนชนิดนี้คือเงื่อนค่อนข้างแบนเรียบจึงมีความต้านทานต่อแรงเสียดสีของน้ำน้อย แต่มีข้อเสียคือเมื่อได้รับ แรงดึงไม่สม่ำเสมอแล้วจะทำให้ตาเงื่อนรูดได้ง่าย สำหรับในปัจจุบันเงื่อนที่นิยมใช้กันมากคือ เงื่อนหัก (trawler knot) ซึ่งมีข้อดีคือเงื่อนไม่หลุดง่าย พบได้โดยทั่ว ๆ ไป ทั้งอวนไนล่อนและอวนโพลีนอกจากนี้แล้วยังมีเงื่อนหักคู่ (Double trawler knot) เงื่อนชนิดนี้จะหลุดยากมาก นิยมใช้กับวัสดุที่มีความลื่นสูงสามารถ พบได้ในเนื้ออวนประเภทอวนเอ็น

เงื่อนที่ใช้ในการผูกอวนสามชั้นจะเป็น เงื่อนหัก (trawler knot) ดังภาพ

ฝากกดติดตามในเพจด้วยนะครับ

Categories
Main

ขนาดตาปะทัง

อวนกุ้งจะมีตาปะทัง ที่ทำจากด้ายโปลีสีแดง เส้นด้ายขนาด 200/6 และอวนกุ้งของเรา จะมีขนาดตาปะทังมาตรฐาน 7.5ซม/ตา รวมแล้วตาปะทังจะใหญ่ 15ซม.

นอกจากนี้ อวนกุ้งเนื้อด้าย ขนาด 4.2ซม. เรามีทำตาประทัง 2 ขนาด คือ ประทังมาตรฐาน และ ประทังเล็ก 6ซม/ตา รวมแล้วตาปะทังจะใหญ่ 12ซม. ดังภาพ เนื่องจากบางพื้นที่อาจใช้ไม่เหมือนกันครับ

ตาปะทังเล็ก

ตะปะทังมาตรฐาน

ฝากกดติดตามเพจด้วยนะครับ

Categories
Main

Q.C.

อวนตาตก

อวนสามชั้น ถือว่าเป็นอวนที่ต้องใช้ฝีมอในการทำ และปัจจุบันก็ยังไม่สามารถหาเครื่องจักรมาแทนได้ แต่การเข้าสามชั้นก็อาจจะมีผิดพลาดได้

ลักษณะอวนเสียแบบหนึ่งที่พบได้ คืออวนตาตก มีลักษณะคือ อวนตาห่างที่ประกบกับเป็นคู่ บางช่วงอาจจะลืมเกี่ยวมาเข้าสามชั้นด้วย ทำให้อวนสามชั้นนั้น มีหลุมที่เบี้ยวไป ทำให้ประสิทธิภาพการจับสัตว์น้ำได้น้อยลง

อวนตาตก วิธีการแก้ไข ต้องตัดซ่อมจนถึงจุดที่ผิด แล้วเริ่มทำใหม่ให้ถูกต้องทั้งหมด จะแก้เฉพาะจุดที่ตกไม่ได้

ดังนั้นก่อนจะขายสินค้าให้ลูกค้า ทางร้านจะมีการตรวจสอบก่อนว่ามีอวนตาตกหรือไม่ ทั้งตลอดความยาวของอวน ซึ่งอาจจะมีตาตกจุดไหนก็ได้

ฝากกดไลค์ทาง FB ด้วยนะครับ