Categories
Main

Cutting Net

การตัดอวน (Cutting) ในการออกแบบอวนโดยเฉพาะอวนที่มีลักษณะคล้ายถุง ซึ่งจำเป็นต้องใช้เนื้ออวนหลายชิ้นประกอบกัน แต่ละชิ้นก็มีลักษณะแตกต่างกัน ดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องทราบถึง วิธีการตัดอวนเพื่อให้ได้ลักษณะของอวนตามที่ต้องการ ซึ่งในการตัดอวนนี้มีวิธีการตัดอยู่ 3 วิธี คือ

20.3.5.1 การตัดตา (Mesh cutting) เป็นการตัดครั้งหนึ่ง 2 ขา และสามารถเคลียร์ปมได้

20.3.5.2 การตัดปม (Point Cutting) เป็นการตัดครั้งหนึ่ง 2 ขา เมื่อเคลียร์ปม แล้วขาอวนจะขาดจากกัน

20.3.5.3 การตัดขา (Bar Cutting) เป็นการตัดครั้งละ 1 ขาอวน


รูปแบบในการตัดอวนเพื่อให้ได้เนื้ออวนที่มีลักษณะตามที่ต้องการมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ

ก. การตัดปมผสมตัดขา (Point and bar cutting) การตัดแบบนี้จะไม่มีการตัดตาเลย

ข. การตัดตาผสมตัดขา (Mesh and bar cutting) การตัดแบบนี้จะไม่มีการตัดปมเลย


ฝากกดไลค์เพจเพจบุ๊คด้วยนะครับ

Categories
Main

Gill net

อวนติด gill net นับเป็นเครื่องมือทำประมงที่ออกแบบได้ง่ายที่สุด แบ่งเป็น 4 ชนิด คือ อวนลอยผิวน้ำติด อวนลอยติด อวนล้อมติด และอวนจมติด

เครื่องมืออวนจมติด จะเป็นเครื่องมืออวนชนิดที่ปล่อยให้ลอยเรื่อยๆกับกระแสน้ำ และทำการยึดหรือผูกด้วยหลัก ทั้งสองด้าน เพื่อสกัดทางเดินของสัตว์น้ำ เช่น อวนจมปูม้า อวนกุ้ง

อวนสามชั้น Trammel net ในต่างประเทศ เช่นประเทศญี่ปุ่น จัดอยู่ในอวนติดจำพวกอวนจมติด อวนสามชั้นประกอบด้วยอวนผืนนอก 2ผืน และอวนผืนกลาง1ผืน ผืนนอกจะมีขนาดตาที่ใหญ่กว่า 4-5เท่า

อวนสามชั้นในประเทศไทย นิยมใช้ในการจับกุ้ง เนื้ออวนทำด้วยเส้นไนล่อน ชั้นกลางให้ขนาด 110d/2 ชั้นนอกใช้ขนาดด้าย 210d/4 ประกอบกันเป็นอวนสามชั้น อัตราย่นของอวนชั้นกลางประมาณ 52-54% ที่คร่าวบน และ 43-45% ที่คร่าวล่าง ส่วนอัตราย่นของอวนชั้นนอกจะอยู่ทีี 21-63%

การทำประมงอวนสามชั้นในไทย นอกจากใช้จับกุ้งแล้ว ยังมีใช้ในการจับปลาหมึกอีกด้วย อวนสามชั้นสามารถทำประมงได้ทั้งกลางวัน และกลางคืนอวนจะถูกปล่อยไปตามกระแสน้ำโดยมีทุ่นและธงเป็นเครื่องหมายถ้ากระแสน้ำแรงอาจจะใช้เวลาในการวางอวนน้อย

Categories
Main

Sinker ลูกถ่วง

ลูกถ่วงเป็นส่วนประกอบของอวน ทำหน้าที่เพิ่งแรงจมตัว ซึ่งจะตรงข้ามกับลูกกระสง ดังนั้นวัสดุที่นำมาทำลูกถ่วงจึงต้องเป็นวัสดุที่มีค่าความถ่วงจำเพาะสูง วัสดุที่นิยมทำมาทำลูกถ่วง ได้แก่ ตะกั่ว เหล็ก ก้อนหิน แท่งปูนเป็นต้น แต่ที่นิยมมากที่สุดคือ ตะกั่ว โดยปกติการเลือกลูกถ่วงในการประมง พิจารณาดังนี้

1.มีแรงจมตัวมาก
2.แข็งแรงทนทาน
3.รูปร่างเหมาะสมผูกกับอวนได้ง่าย
4.ราคาถูก

ตะกั่วกาน่า 100ลูก/กก

สำหรับลูกถ่วงอวนกุ้ง จะใช้ตะกั่ว รูปทรงกาน่า ขนาดที่ใช้จะเป็นขนาด ลูกละ 10กรัม โดยอวนกุ้งของ ปิยะวัฒน์จะมาดตะกั่ว4ลูก แล้วเว้น1ลูก ซึ่งเป็นขนาดที่นิยมใช้ในประเทศไทย

ฝากกดไลค์เพจเฟสด้วยนะครับ

Categories
Main

Buoy and Float ทุ่นและลูกกระสง อวนกุ้ง

ลูกกระสงอวนกุ้ง จะทำจากพลาสติก โดยทำเป็นทรงตลับกลม เว้นรูตรงกลางสำหรับร้อยเชือกได้ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 38มม ดังภาพ

ลูกกระสงอวนกุ้งปืยะวัฒน์

ทุ่นและลูกกระสงทำหน้าที่ในการพยุงตัว เครื่องมือในการทำประมง คงอยู่ได้หรือพยุงให้อยู่ในระดับความลึกที่ต้องการ ในการจับสัตว์น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วัสดุที่นำมาทำทุ่นหรือลูกกระสงนั้นมีมากมายหลายชนิด แต่เดิมนิยมทำจากธรรมชาติ เช่นไม้ไผ่ ใม้นุ่น เป็นต้นต่อมามีการประดิษฐ์ลูกกระสงจากวัสดุอื่น เช่นเหล็ก อลูมิเนียม แก้ว แต่ปัจุบัน นิยมใช้วัสดุที่ประดิษฐ์จากวัสดุสังเคราะห์ เช่นพลาสติก โฟมยางเป็นต้น 

การเลือกลูกกระสงมาใช้ในการประมงควรพิจารณา ดังนี้
1 ต้องมีแรงลอยตัวมาก
2 เมื่อได้รับแรงกดจากน้ำ แรงลอยตัวต้องไม่เปลี่ยนไปมาก
3 มีความคงทน ไม่แตกชำรุดง่าย ๆ
4 รูปร่างเหมาะสมกับเครื่องมือประมง ให้ยึดติดกับเครื่องมือได้ง่าย
5 หาได้ง่ายและราคาถูก

Categories
Main

Selvage

ตาปะทังอวนกุ้ง

ตาปะทังเป็นตาอวนที่อยู่บริเวณขอบของเนื้ออวน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้แก่อวน เนื่องจากบริเวณขอบของเนื้ออวนเป็นบริเวณที่ได้รับแรงดึงจากสายคร่าวอวนโดยตรง จึงต้องรับแรงมากกว่าเนื้ออวน ดังนั้นขนาดของเส้นด้ายที่ใช้ทำตาปะทังจะมีขนาดใหญ่กว่าเส้นด้ายที่ใช้ทำเนื้ออวน หรืออาจทำโดยใช้จำนวนเส้นด้ายเพิ่มขึ้น โดยทั่วๆไปแล้วตาปะทังที่พบจะมี 3แบบ คือตาปะทังเดี่ยว ตาปะทังคู่ และตาปะทังตาคู่ ดังรูป

ที่มา Nomura,1977

ส่วนอวนกุ้งก็มีการทำตาปะทังเช่นกัน โดยใช้เส้นด้ายที่ใหญ่ขึ้นมาทำตาปะทัง ปัจจุบันนิยมใช้ด้ายโปลี ขนาด 200/6 ทำตาปะทังจำนวน 2ตา ตามแนวความลึก ประโยชน์นอกจากรับแรงดึงแล้ว ยังเป็นจุดทั้งเศษกรวดจะมากระทบ ทำให้ยืดอายุการใช้งานของอวนกุ้งได้ดี

Categories
Main

QC Trammelnet2

อวนกุ้ง หรืออวนสามชั้น ก่อนที่จะจำหน่ายทางบริษัท จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพก่อน เพื่อให้ได้อวนกุ้งคุณภาพดีไปถึงมือลูกค้าทุกท่าน และอวนเสียประเภทหนึ่ง ที่พบได้บ่อย คืออวนตาตก ดังภาพตัวอย่าง ซึ่งหมายถึงการทำอวนข้ามตาห่าง หรือหนีบตาห่างเกิน การทำอวนสามชั้นที่ถูกต้องจะต้องเย็บไปพร้อมๆกันเป็นคู่ๆ ถ้าช่วงใด เย็บไม่พร้อมกันก็จะทำให้อวนตานอกที่ประกบ อวนตาใน เอียง เป็นผลให้ประสิทธิภาพอวนลดลง

ตัวอย่างอวนเย็บข้ามตา
ตัวอย่างอวนเย็บหนีบตาเกิน

ถ้าลูกค้าท่านใดเชื่อมั่น ไว้วางใจในคุณภาพ กรุณาช่วยนึกถึงอวนกุ้ง อวนสามชั้น ปิยะวัฒน์ ตราม้า ด้วยครับ และฝากติดตามในเพจเฟสฯด้วยครับ

Categories
Main

Fishing Net, Trammel Net

เนื้ออวน คือ ตาอวน (Mesh) จำนวนมากมาถักรวมต่อเนื่องกันเป็นเนื้ออวน หรือผืนอวน (Net) โดยปกติใน 1 ตาอวนจะประกอบด้วยเงื่อน หรือปม (knot) จ านวน 4 ปม และเส้นด้ายหรือขา (leg or bar) 4 ขา

  • ในการอธิบายถึงเนื้ออวนนั้นโดยปรกติ ต้องบอกส่วนประกอบต่างๆดังต่อไปนี้
  • วัสดุที่ใช้ประกอบเส้นด้ายอวน
  • ขนาดของเส้นด้าย
  • เงื่อนหรือปม (knot) เงื่อนที่ใช้ในการผูกอวนสำหรับการประมงนั้น มีอยู่หลายชนิด ในอดีตนิยมใช้เงื่อนแน่น (Flat knot) เนื่องจากวัสดุเป็นพวกเส้นใยจากธรรมชาติมีความลื่นน้อย ข้อดีของ เงื่อนชนิดนี้คือเงื่อนค่อนข้างแบนเรียบจึงมีความต้านทานต่อแรงเสียดสีของน้ำน้อย แต่มีข้อเสียคือเมื่อได้รับ แรงดึงไม่สม่ำเสมอแล้วจะทำให้ตาเงื่อนรูดได้ง่าย สำหรับในปัจจุบันเงื่อนที่นิยมใช้กันมากคือ เงื่อนหัก (trawler knot) ซึ่งมีข้อดีคือเงื่อนไม่หลุดง่าย พบได้โดยทั่ว ๆ ไป ทั้งอวนไนล่อนและอวนโพลีนอกจากนี้แล้วยังมีเงื่อนหักคู่ (Double trawler knot) เงื่อนชนิดนี้จะหลุดยากมาก นิยมใช้กับวัสดุที่มีความลื่นสูงสามารถ พบได้ในเนื้ออวนประเภทอวนเอ็น

เงื่อนที่ใช้ในการผูกอวนสามชั้นจะเป็น เงื่อนหัก (trawler knot) ดังภาพ

ฝากกดติดตามในเพจด้วยนะครับ

Categories
Main

ขนาดตาปะทัง

อวนกุ้งจะมีตาปะทัง ที่ทำจากด้ายโปลีสีแดง เส้นด้ายขนาด 200/6 และอวนกุ้งของเรา จะมีขนาดตาปะทังมาตรฐาน 7.5ซม/ตา รวมแล้วตาปะทังจะใหญ่ 15ซม.

นอกจากนี้ อวนกุ้งเนื้อด้าย ขนาด 4.2ซม. เรามีทำตาประทัง 2 ขนาด คือ ประทังมาตรฐาน และ ประทังเล็ก 6ซม/ตา รวมแล้วตาปะทังจะใหญ่ 12ซม. ดังภาพ เนื่องจากบางพื้นที่อาจใช้ไม่เหมือนกันครับ

ตาปะทังเล็ก

ตะปะทังมาตรฐาน

ฝากกดติดตามเพจด้วยนะครับ

Categories
Main

Q.C.

อวนตาตก

อวนสามชั้น ถือว่าเป็นอวนที่ต้องใช้ฝีมอในการทำ และปัจจุบันก็ยังไม่สามารถหาเครื่องจักรมาแทนได้ แต่การเข้าสามชั้นก็อาจจะมีผิดพลาดได้

ลักษณะอวนเสียแบบหนึ่งที่พบได้ คืออวนตาตก มีลักษณะคือ อวนตาห่างที่ประกบกับเป็นคู่ บางช่วงอาจจะลืมเกี่ยวมาเข้าสามชั้นด้วย ทำให้อวนสามชั้นนั้น มีหลุมที่เบี้ยวไป ทำให้ประสิทธิภาพการจับสัตว์น้ำได้น้อยลง

อวนตาตก วิธีการแก้ไข ต้องตัดซ่อมจนถึงจุดที่ผิด แล้วเริ่มทำใหม่ให้ถูกต้องทั้งหมด จะแก้เฉพาะจุดที่ตกไม่ได้

ดังนั้นก่อนจะขายสินค้าให้ลูกค้า ทางร้านจะมีการตรวจสอบก่อนว่ามีอวนตาตกหรือไม่ ทั้งตลอดความยาวของอวน ซึ่งอาจจะมีตาตกจุดไหนก็ได้

ฝากกดไลค์ทาง FB ด้วยนะครับ

Categories
Main

อวนสามชั้น ตราม้า

อวนสามชั้น ปิยะวัฒน์ อวนกุ้ง อวนดักกุ้ง3ชั้น คุณภาพสูง

เราเป็นผู้จำหน่าย อวนกุ้ง อวน3ชั้น ตราม้า ซึ่งป็นอวนคุณภาพดี มีประสบการณ์ 40 ปี เป็นประกัน สามารถติดต่อ สอบถามได้ที่นี่

ทางเข้าร้านค้า คลิก

อวนกุ้ง หรือ อวนลอยกุ้ง หรือ อวนจมกุ้ง หรือ อวนสามชั้น เป็นชื่อเรียกที่หลากหลาย แต่โดยหลักแล้วคือ อวนชนิดเดียวกัน การใช้งานส่วนมากจะใช้ประมงน้ำเค็ม ชายฝั่งทะเล เป็นหลัก มีบ้างที่ไปใช้ในลำคลอง หรือในน้ำจืด

อวนสามชั้น นิยมเรียกว่าอวนกุ้ง หรืออวนลอยกุ้ง เป็นอวนประมงพื้นบ้าน อวนจะมีลักษณะเฉพาะตัว คือ เนื้ออวนมี3ชั้น ชั้นกลางจะตาถี่กว่า มีอีก 2ชั้นประกบเหมือนแซนวิช โดยเนื้ออวนที่ประกบจะตาห่างกว่า และเนื้ออวนชั้นตรงกลางจะมีความลึกมากกว่า อวนชั้นนอก ทำให้เมื่อเวลากระแสน้ำพัด จะทำให้อวนตาถี่มีลักษณะโป่งเป็นถุงเล็กๆตามตาอวนชั้นนอก ถืออวนเป็นเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำที่มีประสิทธิภาพมาก

การใช้อวนสามชั้น นิยามนำไปจับกุ้ง บางพื้นที่จึง เรียกว่า อวนกุ้ง แต่สัตว์น้ำอื่นก็มีติดอวนบ้าง แม้แต่บางพื้นที่ นำไปใช้ในคลองน้ำจืด ก็สามารถใช้ได้ดี มีประสิทธิภาพ

ฝากกดไลค์เพจ Facebook ด้วยครับ


Notice: Undefined index: pages in /var/www/vhosts/trammelnet.com/httpdocs/wp-content/plugins/facebook-messenger-customer-chat/facebook-messenger-customer-chat.php on line 181