Categories
Main

ความยาวอวนสามชั้น อวนกุ้ง

อวนกุ้ง อวนสามชั้น ในประเทศไทย ใช้ความยาวมาตรฐาน คือ 1510ตาถี่ (ขนาด 4.2ซม.ยาวประมาณ 63 เมตร ใช้งานจริงใส่ทุ่นและตะกั่ว แล้วจะยาวประมาณ26เมตร) เพราะอวนสามชั้น เมื่อใช้งานต้องให้อวนหย่อน เวลามาดเชือกติดไป เชือกจึงจะตึงก่อนอวน ส่วนแต่ละพื้นที่ต้องการยาวเท่าไหร่ก็ใช้จำนวนอวนเท่านั้น ส่วนมากที่พบเจอ จะใช้ประมาณ 10ผืน

ข้อสังเกต บางร้านต้องการให้ลดต้นทุน อาจจะใช้ความยาวแค่ 1435ตาถี่ (สั้นกว่า5%) แต่อวนของเราใช้ความยาวมาตรฐาน 1510 ครับ 😄

ดังนั้น อวนของเรา ไม่ได้แพง เมื่อคำนึงถึง ความยาว และความคุ้มค่า


Notice: Undefined index: pages in /var/www/vhosts/trammelnet.com/httpdocs/wp-content/plugins/facebook-messenger-customer-chat/facebook-messenger-customer-chat.php on line 181