Categories
Main

Cutting Net

การตัดอวน (Cutting) ในการออกแบบอวนโดยเฉพาะอวนที่มีลักษณะคล้ายถุง ซึ่งจำเป็นต้องใช้เนื้ออวนหลายชิ้นประกอบกัน แต่ละชิ้นก็มีลักษณะแตกต่างกัน ดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องทราบถึง วิธีการตัดอวนเพื่อให้ได้ลักษณะของอวนตามที่ต้องการ ซึ่งในการตัดอวนนี้มีวิธีการตัดอยู่ 3 วิธี คือ

20.3.5.1 การตัดตา (Mesh cutting) เป็นการตัดครั้งหนึ่ง 2 ขา และสามารถเคลียร์ปมได้

20.3.5.2 การตัดปม (Point Cutting) เป็นการตัดครั้งหนึ่ง 2 ขา เมื่อเคลียร์ปม แล้วขาอวนจะขาดจากกัน

20.3.5.3 การตัดขา (Bar Cutting) เป็นการตัดครั้งละ 1 ขาอวน


รูปแบบในการตัดอวนเพื่อให้ได้เนื้ออวนที่มีลักษณะตามที่ต้องการมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ

ก. การตัดปมผสมตัดขา (Point and bar cutting) การตัดแบบนี้จะไม่มีการตัดตาเลย

ข. การตัดตาผสมตัดขา (Mesh and bar cutting) การตัดแบบนี้จะไม่มีการตัดปมเลย


ฝากกดไลค์เพจเพจบุ๊คด้วยนะครับ


Notice: Undefined index: pages in /var/www/vhosts/trammelnet.com/httpdocs/wp-content/plugins/facebook-messenger-customer-chat/facebook-messenger-customer-chat.php on line 181