Categories
Main

Buoy and Float ทุ่นและลูกกระสง อวนกุ้ง

ลูกกระสงอวนกุ้ง จะทำจากพลาสติก โดยทำเป็นทรงตลับกลม เว้นรูตรงกลางสำหรับร้อยเชือกได้ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 38มม ดังภาพ

ลูกกระสงอวนกุ้งปืยะวัฒน์

ทุ่นและลูกกระสงทำหน้าที่ในการพยุงตัว เครื่องมือในการทำประมง คงอยู่ได้หรือพยุงให้อยู่ในระดับความลึกที่ต้องการ ในการจับสัตว์น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วัสดุที่นำมาทำทุ่นหรือลูกกระสงนั้นมีมากมายหลายชนิด แต่เดิมนิยมทำจากธรรมชาติ เช่นไม้ไผ่ ใม้นุ่น เป็นต้นต่อมามีการประดิษฐ์ลูกกระสงจากวัสดุอื่น เช่นเหล็ก อลูมิเนียม แก้ว แต่ปัจุบัน นิยมใช้วัสดุที่ประดิษฐ์จากวัสดุสังเคราะห์ เช่นพลาสติก โฟมยางเป็นต้น 

การเลือกลูกกระสงมาใช้ในการประมงควรพิจารณา ดังนี้
1 ต้องมีแรงลอยตัวมาก
2 เมื่อได้รับแรงกดจากน้ำ แรงลอยตัวต้องไม่เปลี่ยนไปมาก
3 มีความคงทน ไม่แตกชำรุดง่าย ๆ
4 รูปร่างเหมาะสมกับเครื่องมือประมง ให้ยึดติดกับเครื่องมือได้ง่าย
5 หาได้ง่ายและราคาถูก


Notice: Undefined index: pages in /var/www/vhosts/trammelnet.com/httpdocs/wp-content/plugins/facebook-messenger-customer-chat/facebook-messenger-customer-chat.php on line 181