Categories
Main

การเย็บอวนสามชั้น

การเย็บอวนสามชั้น เป็นการเย็บอวนตาในกับอวนตานอกเข้าด้วยกัน โดยที่ใช้ด้ายโปลีขนาด 200/6 เย็บพร้อมกับทำเป็นตาปะทังไปด้วยกัน โดยจะเย็บตาใน 4ตา แล้วค่อยเย็บตานอก 1ตา เย็บเว้นแบบนี้ไปจนครบความยาวทั้งผืน

ช่วงตำแหน่งที่เย็บตาใน เราจะใช้เงื่อนเดี่ยว แต่ช่วงนี้เย็บตานอก เราจะใช้เงื่อนคู่ดังรูป