Categories
Main

การเย็บอวนสามชั้น (2)

การเย็บอวนสามชั้น เป็นงานที่ต้องใช้ความชำนาญในการเย็บ จะเห็นได้ว่าการเย็บอวนช้นนอกทั้งสองข้างที่ประกบกันเป็นกำแพง ต้องเย็บไปเป็นคู่ๆและเย็บไปพร้อมกันตลอดทั้งแนวยาวของผืนอวน

การเย็บข้ามตาด้านใดด้านหนึ่งจะให้อวนชั้นนอกที่เป็นช่องๆ เลื่อมกัน ทำให้ช่องสำหรับดักสัตว์ไม่ตรงกันเป็นผลให้ประสิทธิภาพของอวนสามชั้นลดลง

การเย็บตานอกผิด พบได้ทั้งแบบหนีบ2ตาติดกัน หรือไม่ก็ข้ามตา ซึ่งมีผลเสียคล้ายๆกัน วิธีการซ่อมทำโดยการตัดด้ายตาประทัง จากริมอวนข้างสุดท้าย มาถึงจุดที่ผิด แล้วค่อยเข้าสามชั้นให้ถูกต้อง

facebook อวนสามชั้นตราม้า


Notice: Undefined index: pages in /var/www/vhosts/trammelnet.com/httpdocs/wp-content/plugins/facebook-messenger-customer-chat/facebook-messenger-customer-chat.php on line 181