Categories
Uncategorized

ตาปะทังอวนกุ้ง

ตาปะทังของอวนสามชั้น ทำหน้าที่เชื่อมอวนตานอกและอวนตาในเช้าด้วยกัน และยังช่วยให้เนื้ออวนขาดช้าลง เนื่องจากด้ายที่ทำตาปะทังจะเส้นใหญ่กว่าเนื้ออวน

แต่เนื่องจากการทำตาปะท้ง ต้องใช้ด้ายเป็นจำนวนมาก ทำให้ต่อมีการต่อด้ายเมื่อด้ายในชุนหมด ทำให้เกิดปม สร้างความรำคาญใจ เป็นอย่างมาก

การแก้ปัญหาเรื่องนี้ สามารถทำได้โดยการต่อด้ายลงบนข้อตาปะทังเลย จะลดการเป็นปมเป็นตุ่ม ให้ติดอวนลงได้ (ดังภาพ)