Categories
Main

การเลือกความลึก

อวนกุ้ง หรือ อวน3ชั้น ที่ใช้ในประเทศไทย ความลึกอยู่ที่ประมาณ 1.60 เมตร โดยที่ใช้อวนตาห่างที่มาตรฐาน 14ซม ลึก10 ถึง 11.5ตา ขึ้นกับขนาดตาถี่ และจากงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พบว่าความลึกของอวนกุ้ง ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการจับสัตว์น้ำ ที่ระดับความลึกของน้ำต่างๆกันดังนั้นการเลือกขนาดอวน ไม่ต้องคำนึงถึงความลึกของทะเล แต่ให้คำนึงถึงชนิดและขนาดของกุ้งในพื้นที่เป็นสำคัญ

อวนกุ้ง ตราม้า